Yazılı Tercüme

Noter Tasdikli Çeviri

Noter, Valilik, Konsolosluk, Dış işleri gibi tasdik işlemlerini kapsayan yazılı çeviri hizmeti.

 

Teknik, Akademik, Hukuki, Medikal Çeviri

Kurulum ve kullanım kılavuzu, teknik şartname, vekaletname, prospektüs, hasta raporu, bilimsel rapor, mezuniyet tezi, doktora tezi ve her türlü metin yazılı çeviri hizmeti.

 

Ticari Çeviri

Ticari belge, fatura, sözleşme, teklif, banka işlemi, bilanço, mizan, uluslar arası taahhüt, ihale belgesi, raporlar, fizibilete raporları gibi yazılı çeviri hizmeti.

 

Hukuki Çeviri

Hukuki yazışma, sözleşmeler, mahkeme kararı, boşanma belgesi, vekaletname, başvuru belgesi, kanun ve yönetmelik çeviri hizmeti.

 

Kitap, Katalog, Broşür, Web Sitesi Çeviri

Her türlü yazılı metin, kitap, dergi, broşür, katalog, süreli yayın, program, yazılım, web siteleri, makaleler, denemeler, köşe yazıları gibi yazılı çeviri hizmeti.

 

Ödev, Tez ve Diploma Çeviri

Öğrenci ödevleri ve tez, akademik metin, diploma çeviri hizmeti.

 

Vize Başvuru Formu, Pasaport Çeviri

Vize başvuru formu ve pasaport çeviri hizmeti.